خانه اخبار ویژه عکس/ فیگور‌های هادی چوپان در مرحله مقدماتی مسترالمپیا ۲۰۲۳