خانه اخبار ویژه عکس/ قابی تلخ از محب اهری، امین تارخ، آتیلا پسیانی و داوود رشیدی