خانه اخبار ویژه عکس/ قاب تلخ از ۲ مادر و ۲ دختر شهید شده در کرمان