خانه اخبار ویژه عکس/ قاب جدید از امیر جعفری و پسرش در کنار بازیگر مشهور