خانه اخبار ویژه عکس/ قاب سنگین از چند هنرمند ایرانی که تکرار نمی‌شود