خانه اخبار ویژه عکس/ قاره تازه کشف شده، نقشه‌برداری شد