خانه اخبار ویژه عکس/ قصد خودکشی یک فوتبالیست از ارتفاع ۱۰۰ متری