خانه اخبار ویژه عکس/ قیافه جدید و جالب «کورتانیدزه» رقیب علیرضا حیدری