خانه اخبار ویژه عکس/ قیمت بلیت هواپیما ۷۰ سال پیش چند بود؟