خانه اخبار ویژه عکس/ لباس قشنگی که شهرداری مشهد بر تن درختان کرد!