خانه اخبار ویژه عکس/ لقب جنجالی نماینده سیلی‌زن به پزشکیان