خانه اخبار ویژه عکس/ ماجرای ذوب شدن موبایل مالک تلگرام در دوبی