خانه اخبار ویژه عکس/مادرِ موتورسوار، پسرش را از مرگ فجیع نجات داد