خانه اخبار ویژه عکس/ مجری زن معروف تلویزیون تصویری از خودش در پاریس منتشر کرد