خانه اخبار ویژه عکس/ مجری و گزارشگر معروف شبکه ۳ در کانادا