خانه اخبار ویژه عکس/ مجید مظفری با ریش و موهای بلند در جوانی