خانه اخبار ویژه عکس/ محسن افشانی و همسرش با تِم مشکی رای دادند