خانه اخبار ویژه عکس/محمدعلی بهمنی روی تخت بیمارستان