خانه اخبار ویژه عکس/ مرام‌نامه عجیب لوطی‌گری در تهران قدیم