خانه اخبار ویژه عکس/ مسعود پزشکیان در ساختمان قرمز مستقر شد!