خانه اخبار ویژه عکس/ مسن‌تری مردی که در انتخابات امسال رای داد