خانه اخبار ویژه عکس/ مشاهده یک خرس بسیار نادر در جنگل‌های مازندران