خانه اخبار ویژه عکس/ مشاور عالی پزشکیان و رئیس ستاد امید انتخاب شد