خانه اخبار ویژه عکس/ مفقود شدن یک دانش‌آموز در راه مدرسه