خانه اخبار ویژه عکس/ ملاقات دوستانه هادی چوپان با آرنولد