خانه اخبار ویژه عکس‌/ ملاقات قهرمان مردان آهنین با رئیس جمهور