خانه اخبار ویژه عکس/ مهدی قایدی در روز اخراج فرهاد مجیدی کجا بود؟