خانه اخبار ویژه عکس/ موجود عجیبی که در کنار یک سطل زباله پیدا شد!