خانه اخبار ویژه عکس/ موش غول‌پیکر در تله عکاسان افتاد!