خانه اخبار ویژه عکس/ میدان توپخانه تهران ۶۰ سال قبل