خانه اخبار ویژه عکس/ میکاپ یکتا ناصر و بهناز جعفری به سبک دهه ۶۰