خانه اخبار ویژه عکس/ نامه جالبی که از یک دزد بافرهنگ به‌جا ماند!