خانه اخبار ویژه عکس/ نظر وحید امیری بعد از فشار هواداران عوض شد