خانه اخبار ویژه عکس/ نوشته روی یک مغازه در گرمای ۴۰ درجه، به مردم چسبید!