خانه اخبار ویژه عکس/ نوشته متفاوت خطاب به زوج‌های عاشق در یک کافه