خانه اخبار ویژه عکس/ «هادی چوپان» و خانواده‌اش دسته جمعی خودی نشان دادند