خانه اخبار ویژه عکس/واژگونی نیسان آبی در اثر تخریب معابر در سیل