خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش احساسی هادی چوپان به حادثه تروریستی راسک