خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش احساسی هادی چوپان به نایب‌قهرمانی در مسترالمپیا