خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش اینستاگرامی مهرداد محمدی به درخشش با پیراهن استقلال