خانه اخبار ویژه عکس/واکنش داماد روحانی به تائید صلاحیت پزشکیان