خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش معنادار به بازگشت صدیقی به نماز جمعه