خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش پرسنل بی حجاب یک فست فود به ورود یک روحانی