خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش کریم باقری به حمایت از کاندیدای ریاست جمهوری