خانه اخبار ویژه عکس/ وضعیت عجیب سیستم گرمایشی در یک دانشگاه