خانه اخبار ویژه عکس/ پاسخ درویش به پست اینستاگرامی اوسمار