خانه اخبار ویژه عکس/ پایان آقای پاس گل در پرسپوليس