خانه اخبار ویژه عکس/ پذیرایی یک دانشجو در جلسه دفاع سوژه ملت شد