خانه اخبار ویژه عکس/ پرچم نیمه افراشته ترکیه به مناسبت شهادت رئیسی