خانه اخبار ویژه عکس/ پزشکیان با سید حسن خمینی دیدار کرد